Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety MAGYAR TAGOZAT

Vitajte na stránkach našej školy

Streda 8. 4. 2020
Počet návštev: 2928032

Novinky

 • Oznamujeme žiakom a rodičom, že na základe usmernenia ministra školstva, počas mimoriadnej situácie:

  - nebudú žiaci hodnotení známkami, ale priebežné hodnotenie bude slovné a individuálne,

  - podkladmi záverečného hodnotenia žiakov budú žiacke práce, projekty, rozhovory, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce a podobne (samozrejme, zohľadnia sa aj výsledky dosiahnuté pred začiatkom mimoriadnej situácie),

  - záverečné hodnotenie na vysvedčení môže byť kombinované (známkou alebo slovným hodnotením), niektoré predmety (výchovy) nemusia byť klasifikované,

 • Obraciame sa na vás s prosbou o venovanie 2% z dane nášmu rodičovskému združeniu. Venovať ich môžete jednoduchým spôsobom. Stačí ak:

  1. si stiahnete predvyplnené vyhlasenie-2019.pdf (môžete si ho stiahnuť aj zo záložky "Na stiahnutie"),

  2. vyhlásenie vytlačíte a podpíšete (nič iné vyplňovať nemusíte),

  3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré vám vystavil váš zamestnávateľ, pošlete na adresu školy alebo akokýmkoľvek spôsobom doručíte triednym učiteľom alebo vedeniu.

  Príjem z vašich 2% dane významne zlepší finančné možnosti rodičovského združenia pomôcť svojej škole. Ďakujeme.

 • Zápis do 1. ročníka nebude v pôvodnom termíne.

  Svoje dieťa budete môcť zapísať elektronicky alebo osobne bez účasti dieťaťa.

  1. Pre elektronický zápis bude od 15. apríla 2020 na stránke školy prístupný elektronický formulár. Postup pre elektronický zápis bude zverejnený.

  2. Osobný zápis bez účasti dieťaťa bude v dňoch 23. apríla a 24. apríla 2020 (štvrtok a piatok) v priestoroch základnej školy.

  Vo štvrtok 23. apríla v čase od 13:00 do 17:00.

  V piatok 24. apríla v čase od 8:00 do 12:00.

  Na osobný zápis si prineste rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení a vyplnený dotazník. Dotazník potrebný na osobný zápis si môžete stiahnuť tu: Dotaznik_k_zapisu_do_prveho_rocnika_ZS(1).pdf

 • Po iné roky o takomto čase sme sa tešili na oslavu nášho školského sviatku. No istý maličký neviditeľný votrelec nám to tento rok zariadil inak. Prevrátil všetko naruby a my nemôžeme dnešný deň osláviť v kruhu našej školskej rodiny.

  Dovoľte mi aspoň takto, vyjadriť Vám svoje poďakovanie za Vašu prácu, nasadenie, zodpovednosť, za Váš prístup k svojim povinnostiam. Nielen všetkým pedagogickým zamestnancom, ale aj ekonómkam, pracovníčkam kuchyne, školníkovi, upratovačkám.

  Táto doba preveruje charaktery. Vedieť, že sa dá na Vás spoľahnúť, že sa snažíte vykonávať si svoju prácu najlepšie ako viete aj za týchto podmienok, ma napĺňa hrdosťou. Som s Vami v kontakte a viem akí vynaliezaví ste, čo všetko ste už pre deti urobili, že máte pochopenie pre ich možnosti a zároveň využívate čo sa dá. Vždy som vedel, že na náš kolektív sa dá spoľahnúť. Tieto dni ma v tom iba utvrdzujú.

 • spustilo informačný portál pre učiteľov, žiakov a rodičov. https://www.ucimenadialku.sk/