Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Vitajte na stránkach našej školy

Sobota 12. 6. 2021
Počet návštev: 4463607

Novinky

 • Milí žiaci a rodičia, od pondelka 14.6.2021 začíname s každoročným zberom papiera.

  Zbierať je možné kancelársky papier, noviny, časopisy, výkresy a podobne. Kartón je treba baliť zvlášť.

  Papier je možné nosiť ráno od 7:00 do 7:40 a popoludní od 13:00 do 14:40. Ukončenie zberu včas oznámime.

  Ďakujeme za Vašu spoluprácu a veríme, že aj tento rok bude zber rovnako úspešný ako v predchádzajúce roky. Počas zberu je povolený vjazd vozidiel s papierom do areálu školy.

 • V poslednej dobe sme zaznamenali častejšie porušovanie školského poriadku týkajúce sa mobilných telefónov. Preto pripomíname ustanovenia školského poriadku súvisiace s mobilnými telefónmi. Dôvodom týchto opatrení v školskom poriadku je zabraňovať kyberšikane, zhotovovaniu obrazových alebo zvukových záznamov bez súhlasu dotknutých osôb a tiež predchádzať závislostiam na mobilných telefónoch, ktoré sa u detí ľahko vytvárajú.

  5. Mobilné telefóny

  a) Žiakom sa zakazuje nosenie mobilných telefónov, tabletov a všetkých typov prehrávačov do školy a na školské podujatia. Žiaci môžu pri vyučovaní využívať len školské tablety podľa pokynov vyučujúcich.

 • Zákonný zástupca (žiak): bezinfekcnost_zak_zastupca

  Zamestnanec: bezinfekcnost_zamestnanec

  Návštevník školy: bezinfekcnost_navstevnik

  Na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v škole naďalej platí, že zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac na 5 za sebou nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú).

  Po absencii v škole trvajúcej 3 a viac dní (vrátane víkendu alebo sviatku), je žiak povinný prísť do školy s novým vyhlásením o bezinfekčnosti.

  Zamestnanec školy sa tiež preukazuje novým vyhlásením o bezinfekčnosti po absencii v zamestnaní trvajúcej 3 a viac dní (vrátane víkendu a sviatku).

 • na 5 vyučovacích hodín bude v piatok 4.6.2021. Školský autobus pôjde po vyučovaní o 50 min skôr ako zvyčajne.

 • Lúčime sa

  Základná škola sa lúči so starostom obce Jelenec. Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť. Ďakujeme pán starosta. Odpočívajte v pokoji.

 • budú k dispozícii na osobné prevzatie zákonnými zástupcami v škole (u tajomníčky) v dňoch 17.5.-19.5.2021 v čase od 7:45 do 15:00. Rozhodnutia, ktoré si zákonní zástupcovia neprevezmú osobne, budú zákonným zástupcom doručené na adresu trvalého bydliska doporučene poštou.

 • Nový rozvrh, platný od 10.5.2021 je zverejnený. Žiaci majú plný počet hodín podľa učebných plánov. Malé úpravy súvisia s obmedzením spájania žiakov z rôznych tried, aby bolo ľahšie dohľadávanie úzkych kontaktov v prípade výskytu ochorenia.

  Cestovný poriadok školského autobusu platí rovnaký ako v septembri

  CP_sk_autobusu_od_10.maja_2021.xlsx

 • Nové tlačivá zverejnené na stránke ministerstva školstva:

  Pre zákonných zástupcov: bezinfekčnosť-žiak

  Pre zamestnancov: bezinfekčnosť-zamestnanec

 • Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej stránke infografiku pre ružové okresy (aj pre okres Nitra):