Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Vitajte na stránkach našej školy

Nedeľa 1. 8. 2021
Počet návštev: 4536686

Novinky

 • V posledný školský deň sme sa rozlúčili s ďalším (náročným) školským rokom 2020/2021. Po príhovore pána riaditeľa nasledoval príhovor pani kultúrnej referentky. Vyhlásili sme žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním, následne boli vyhlásení úspešní riešitelia súťaží a olympiád, na záver sme vyhodnotili zber papiera, ktorý sa konal tento rok už druhýkrát. Všetkým, ktorí prispeli do zberu papierom ĎAKUJEME. Napokon triedni učitelia odovzdávali žiakom v triedach vysvedčenia, odmeny a pochvaly. Všetkým želáme pekné prázdniny plné oddychu a vidíme sa v septembri, veríme, že už bez výraznejších opatrení...

 • Aj napriek opatreniam sa mohli v predposledný deň školského roka rozlúčiť s nami žiaci deviateho ročníka. Žiakom prajeme v ďalšom štúdiu veľa šťastia a mnoho úspechov v živote.

 • Dňa 25.06.2021 sa opäť konalo na našej škole účelové cvičenie formou stanovíšť. Navštívil nás aj Dobrovoľný hasičský zbor z Jelenca. Žiaci si nacvičili ošetrovanie rán, zlomenín, prvú pomoc, beh cez prekážky a iné zaujímavé aktivity. Úlohy boli bodované, najlepšie triedy získali ocenenie.

 • Šiesta vyučovacia hodina od štvrtka 24.6.2021 (vrátane) nebude. Školské autobusy budú zo školy chodiť nasledovne: Kolíňany - 12:25, Žirany - 12:45, Kostoľany p. T. - 13:05.

 • Papier je možné priniesť posledný krát v stredu 23.6.2021 popoludní. Všetkým, ktorí sa zapojili do tradičnej environmentálnej akcie školy, ďakujeme.

 • Milí žiaci a rodičia, od pondelka 14.6.2021 začíname s každoročným zberom papiera.

  Zbierať je možné kancelársky papier, noviny, časopisy, výkresy a podobne. Kartón je treba baliť zvlášť.

  Papier je možné nosiť ráno od 7:00 do 7:40 a popoludní od 13:00 do 14:40. Ukončenie zberu včas oznámime.

  Ďakujeme za Vašu spoluprácu a veríme, že aj tento rok bude zber rovnako úspešný ako v predchádzajúce roky. Počas zberu je povolený vjazd vozidiel s papierom do areálu školy.

 • V poslednej dobe sme zaznamenali častejšie porušovanie školského poriadku týkajúce sa mobilných telefónov. Preto pripomíname ustanovenia školského poriadku súvisiace s mobilnými telefónmi. Dôvodom týchto opatrení v školskom poriadku je zabraňovať kyberšikane, zhotovovaniu obrazových alebo zvukových záznamov bez súhlasu dotknutých osôb a tiež predchádzať závislostiam na mobilných telefónoch, ktoré sa u detí ľahko vytvárajú.

  5. Mobilné telefóny

  a) Žiakom sa zakazuje nosenie mobilných telefónov, tabletov a všetkých typov prehrávačov do školy a na školské podujatia. Žiaci môžu pri vyučovaní využívať len školské tablety podľa pokynov vyučujúcich.

 • Zákonný zástupca (žiak): bezinfekcnost_zak_zastupca

  Zamestnanec: bezinfekcnost_zamestnanec

  Návštevník školy: bezinfekcnost_navstevnik

  Na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v škole naďalej platí, že zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac na 5 za sebou nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú).

  Po absencii v škole trvajúcej 3 a viac dní (vrátane víkendu alebo sviatku), je žiak povinný prísť do školy s novým vyhlásením o bezinfekčnosti.

  Zamestnanec školy sa tiež preukazuje novým vyhlásením o bezinfekčnosti po absencii v zamestnaní trvajúcej 3 a viac dní (vrátane víkendu a sviatku).

 • na 5 vyučovacích hodín bude v piatok 4.6.2021. Školský autobus pôjde po vyučovaní o 50 min skôr ako zvyčajne.