Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Vitajte na stránkach našej školy

Nedeľa 11. 4. 2021
Počet návštev: 4266977

Novinky

 • Prezenčné vyučovanie je iba pre žiakov 1. stupňa. Dochádzka žiaka je podmienená platným negatívnym testom zákonného zástupcu na COVID-19 (7-dňová frekvencia) . V prípade, že zákonný zástupca nemá platný negatívny test, žiak sa na prezenčnom vyučovaní nezúčastňuje. Žiak bude mať ospravedlnenú absenciu, len ak zákonný zástupca jeho neprítomnosť riadne nahlási a žiak bude doma spolupracovať s vyučujúcimi a vypracovávať zadané úlohy. Ak si svoju povinnosť zákonný zástupca v priebehu 5 dní školského vyučovania nesplní, tak bude neprítomnosť žiaka neospravedlnená a škola je povinná hlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na ÚPSVAR SR.

 • 1. Ak si želáte zapísať dieťa vyplnením online dotazníka na našej stránke, môžete tak urobiť klinutím na odkaz: zápis do 1. ročníka, resp. na záložku, ktorú nájdete v ľavom stĺpci.

  2. Ak dávate prednosť papierovej forme, môžete si vyzdvihnúť formulár v škole a následne ho poslať poštou alebo priniesť osobne. Ak si viete formulár stiahnuť a vytlačiť, je Vám k dispozícii tu: zápis do 1. ročníka ZŠ

  Ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky alebo o povolenie štúdia v zahraničí, potrebné žiadosti si môžete stiahnuť tu: žiadosť o odklad a tu: žiadost o povolenie študovať v zahraničí

 • Minister školstva predĺžil platnosť svojho predchádzajúceho rozhodnutia do 11.4.2021. To znamená, že aj po prázdninách pokračujú školy v nezmenenom režime a testovanie žiakov kloktaním sa v plánovanom termíne s najväčšou pravdepodobnosťou konať nebude.

 • Organizacne_pokyny_-_kloktanie.docx

  Letak_navod_na_pouzitie.pdf

  Informacny_letacik.pdf​​​​​​​

  Predpokladaný termín prvého testovania (zatiaľ len orientačne): streda 7.4.2021

  Upozorňujeme, že podľa platných nariadení, do priestorov školy môže vstúpiť iba osoba s platným negatívnym testom, nie starším ako 7 dní alebo má platnú výnimku. (Výnimkou sú aj žiaci 1. stupňa ZŠ)

  Pozn. Všetky informácie sú zatiaľ iba predbežné a termín nezáväzný. Všetko bude závisieť od ďalších rozhodnutí a pokynov, ktoré zatiaľ nemáme. Len čo budeme disponovať ďalšími informáciami, zverejníme ich na stránke školy.

 • Od utorka 30.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 1.b triede.

 • Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona a v súlade s rozhodnutím ministra školstva bude riaditeľom školy s platnosťou od 29.3.2021 udelené voľno všetkým žiakom 1.b triedy. Voľno sa udeľuje do doby, kým nebudú známe výsledky testovania žiaka s podozrením na ochorenie COVID-19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančné vyučovanie.

 • Deň učiteľov

  Blahoželáme všetkým zamestnancom školy a tiež rodičom ku Dňu učiteľov. V tomto období je náš sviatok aj sviatkom rodičov, keďže pri dištančnom vyučovaní majú svoju dôležitú úlohu. Vďaku za prácu v týchto náročných časoch adresujeme teda nielen našim zamestnancom, ale aj rodičom, ktorí so školou spolupracujú a často sa zapájajú do vyučovania svojich detí. Aj oni sa stali do istej miery učiteľmi. Želáme Vám všetkým, aby ste aj v ďalšom období našli v sebe dostatok pozitívnej energie a síl zvládať všetko, čo nám ešte budúcnosť prichystá.

 • V prípade, že máte problém doručiť nám do 29.3.2021 Váš súhlas s kloktacími testami žiakov v papierovej forme, môžete nám oba vyplnené formuláre (na stiahnutie nižšie) predbežne poslať ako sken na adresu info@zsjelenec.sk. Urobte tak, prosím, do 29.3.2021. Originály následne pošlete po Vašom dieťati, keď príde do školy.

 • V prípade, že epidemiologická situácia dovolí otvoriť 2. stupeň ZŠ po prázdninách, bude pre 2. stupeň platiť podmienka negatívneho testu rodiča a žiaka v 7-dňovej frekvencii. Dávame do pozornosti možnosť využiť pre žiakov kloktacie testy na škole. Aby ich mohla škola použiť na testovanie konkrétneho žiaka, je potrebný súhlas zákonných zástupcov žiaka (vyplnením oboch formulárov nižšie). Prosíme rodičov, aby do pondelka 29.3.2021 doručili škole vyplnené formuláre (osobne alebo poštou). Pozn.: Kloktacie testy sú určené výhradne žiakom 2. stupňa (nie rodičom ani zamestnancom školy). 1. formulár: Súhlas 2. formulár: Zber