Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Úspechy v súťažiach MAGYAR TAGOZAT

Vitajte na stránkach našej školy

Pondelok 16. 7. 2018
Počet návštev: 2349990

Novinky

  • Opäť sa nám končí ďalší školský rok a tradične si naša ZŠ pripravila jeho slávnostné ukončenie. Po zaznení hymny mala slávnostný príhovor pani riaditeľka, pán starosta a napokon pán zástupca. V príhovoroch zaznelo zhrnutie školského roka 2017/18, poďakovanie zriaďovateľovi, žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom. Následne sa odovzdávali ocenenia za prospech s vyznamenaním a za úspešné výsledky v rôznych školských súťažiach. Všetkým srdečne ďakujeme a prajeme príjemné prežitie letných prázdnin plné oddychu. Vidíme sa v septembri v novom školskom roku 2018/19!

  • Žiaci z ročníkov 2 - 4 sa ku koncu školského roka zúčastnili, okrem iných aktivít, aj na výuke na dopravnom ihrisku. Najskôr žiaci absolvovali teoretickú časť, ktorá bola následne aplikovaná do praxe. Chlapci jazdili na bicykloch a dievčatá väčšinou na kolobežkách. Mnohému sa priučili a veríme, že si svoje poznatky prenesú i do praktického života.

  • Opäť i tento rok sa naši žiaci (prvý stupeň s VJM a štvrtáci) zúčastnili školy v prírode v Krahuliach. Ako máte možnosť vidieť v priložených fotografiách, žiaci mali pestrý program plný dobrodružstiev a zábavy. Okrem toho spoznali veľa nového a učili sa tiež novým zručnostiam. Ďakujeme aj pani učiteľkám za ich trpezlivosť a sprevádzanie našich žiakov počas celého pobytu.

  • Pre našich žiakov sme v Deň detí pripravili zaujímavý program. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili celodenného výletu v bratislavskej ZOO, kde mali možnosť vidieť i známy Dino park. Žiaci z oddelenia s VJM si spravili rekreačný deň spojený s prechádzkou na zmrzlinu a napokon žiaci druhého stupňa mali filmový zážitok v CINEMAXe. Nechýbali ani sladké odmeny, no deti si odniesli domov najmä bohaté zážitky.

  • V týchto dňoch oslovujeme písomnou formou zákonných zástupcov všetkých našich žiakov s udelením, resp. neudelením súhlasu so spracovaním osobných údajov žiakov. Na spracovanie tých údajov a v tom rozsahu, ktoré nám ukladá zákon, súhlas od zákonného zástupcu nepotrebujeme a ani nepožadujeme. Dokument, ktorý posielame zákonným zástupcom na podpis, teda obsahuje len tie možnosti, o ktorých môže slobodne rozhodnúť zákonný zástupca (označí krížikom ÁNO alebo NIE). Na prvej strane dokumentu je krátke poučenie, na druhej samotný dotazník a časť s údajmi a podpisom zákonného zástupcu. Týmto prosíme všetkých rodičov, aby dokument v čo najkratšom čase vyplnili a podpísali, kedže od 25.5.2018 môžeme napríklad na webovej stránke školy zverejňovať len také fotografie žiakov, na zverejnenie ktorých sme dostali súhlas. Ďakujeme. Dokument je k dispozícii na stiahnutie tu: Suhlas_od_zak._zast..pdf