Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat

Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis do 1. ročníka máte možnosť urobiť vyplnením tohto online dotaznika. Po skončení mimoriadnej situácie bude potrebné osobne overiť údaje poskytnuté v dotazníku.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Vyplňte prosím starostlivo všetky požadované údaje. Formulár obsahuje povinné údaje a údaje dobrovoľné. Bez vyplnenia povinných údajov, nie je možné dotazník akceptovať ako zápis prostredníctvom elektronického formulára. Meno a priezvisko dieťaťa, resp. zákonného zástupcu, musia byť uvedené v tvare totožnom s tvarom uvedeným v rodnom liste. Výber cudzieho jazyka je len informatívny. 

Ak zapisujete svoje dieťa do triedy s vyučovacím jazykom maďarským, uveďte to v poznámke.

Ak má dieťa oboch rodičov, požaduje sa uviesť údaje oboch rodičov. Nakoľko formulár vyžaduje údaje o rodičoch ako povinné, môže nastať problém s vyplnením, ak má dieťa len jedného rodiča. V tom prípade vyplňte, prosím, rovnaké udaje dvakrát (aj za matku aj za otca), aby sa Váš formulár dal odoslať. 

V prípade, že je dieťa v náhradnej starostlivosti, uveďte túto skutočnosť v poznámkach k prihláške aj s údajmi o type náhradnej starostlivosti. Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa (meno, priezvisko, adresa, kontakt) môžete uviesť v údajoch o rodičoch, no nezabudnite v poznámke uviesť, že ide o náhradnú starostlivosť. 

Ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, uveďte tak v poznámkach k prihláške a uveďte aj dôvod žiadosti o odklad. Priložte aj žiadosť o odklad, ktorú si stiahnete na našej stránke v záložke "Na stiahnutie".

Ak žiadate o štúdium v zahraničí, uveďte tak v poznámkach k prihláške a priložte žiadosť, ktorú nájdete na našej stránke v záložke "Na stiahnutie".