Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
 • Školská dochádzka od 12.4.2021 podľa nového manuálu

  Prezenčné vyučovanie je iba pre žiakov 1. stupňa. Dochádzka žiaka je podmienená platným negatívnym testom zákonného zástupcu na COVID-19 (7-dňová frekvencia) . V prípade, že zákonný zástupca nemá platný negatívny test, žiak sa na prezenčnom vyučovaní nezúčastňuje. Žiak bude mať ospravedlnenú absenciu, len ak zákonný zástupca jeho neprítomnosť riadne nahlási a žiak bude doma spolupracovať s vyučujúcimi a vypracovávať zadané úlohy. Ak si svoju povinnosť zákonný zástupca v priebehu 5 dní školského vyučovania nesplní, tak bude neprítomnosť žiaka neospravedlnená a škola je povinná hlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na ÚPSVAR SR.  

 • Zápis do 1. ročníka spustený

  1. Ak si želáte zapísať dieťa vyplnením online dotazníka na našej stránke, môžete tak urobiť klinutím na odkaz: zápis do 1. ročníka, resp. na záložku, ktorú nájdete v ľavom stĺpci. 

  2. Ak dávate prednosť papierovej forme, môžete si vyzdvihnúť formulár v škole a následne ho poslať poštou alebo priniesť osobne. Ak si viete formulár stiahnuť a vytlačiť, je Vám k dispozícii tu: zápis do 1. ročníka ZŠ

  Ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky alebo o povolenie štúdia v zahraničí, potrebné žiadosti si môžete stiahnuť tu: žiadosť o odklad a tu: žiadost o povolenie študovať v zahraničí

   

 • Predĺženie platnosti rozhodnutia ministra

  Minister školstva predĺžil platnosť svojho predchádzajúceho rozhodnutia do 11.4.2021. To znamená, že aj po prázdninách pokračujú školy v nezmenenom režime a testovanie žiakov kloktaním sa v plánovanom termíne s najväčšou pravdepodobnosťou konať nebude. 

 • Organizačné pokyny k testovaniu žiakov 2. stupňa

  Organizacne_pokyny_-_kloktanie.docx

  Letak_navod_na_pouzitie.pdf

  Informacny_letacik.pdf​​​​​​​

  Predpokladaný termín prvého testovania (zatiaľ len orientačne): streda 7.4.2021

  Upozorňujeme, že podľa platných nariadení, do priestorov školy môže vstúpiť iba osoba s platným negatívnym testom, nie starším ako 7 dní alebo má platnú výnimku. (Výnimkou sú aj žiaci 1. stupňa ZŠ)

  Pozn. Všetky informácie sú zatiaľ iba predbežné a termín nezáväzný. Všetko bude závisieť od ďalších rozhodnutí a pokynov, ktoré zatiaľ nemáme. Len čo budeme disponovať ďalšími informáciami, zverejníme ich na stránke školy. 

 • Vyučovanie v 1.b sa obnovuje

  Od utorka 30.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 1.b triede. 

 • Voľno žiakom 1.b triedy z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona a v súlade s rozhodnutím ministra školstva bude riaditeľom školy s platnosťou od 29.3.2021 udelené voľno všetkým žiakom 1.b triedy. Voľno sa udeľuje do doby, kým nebudú známe výsledky testovania žiaka s podozrením na ochorenie COVID-19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančné vyučovanie.

 • Deň učiteľov

  Blahoželáme všetkým zamestnancom školy a tiež rodičom ku Dňu učiteľov. V tomto období je náš sviatok aj sviatkom rodičov, keďže pri dištančnom vyučovaní majú svoju dôležitú úlohu. Vďaku za prácu v týchto náročných časoch adresujeme teda nielen našim zamestnancom, ale aj rodičom, ktorí so školou spolupracujú a často sa zapájajú do vyučovania svojich detí. Aj oni sa stali do istej miery učiteľmi. Želáme Vám všetkým, aby ste aj v ďalšom období našli v sebe dostatok pozitívnej energie a síl zvládať všetko, čo nám ešte budúcnosť prichystá.

 • Predbežné súhlasy môžete poslať na mail: info@zsjelenec.sk

  V prípade, že máte problém doručiť nám do 29.3.2021 Váš súhlas s kloktacími testami žiakov v papierovej forme, môžete nám oba vyplnené formuláre (na stiahnutie nižšie) predbežne poslať ako sken na adresu info@zsjelenec.sk. Urobte tak, prosím, do 29.3.2021.  Originály následne pošlete po Vašom dieťati, keď príde do školy. 

 • Možnosť využiť kloktací test po otvorení 2. stupňa ZŠ

  V prípade, že epidemiologická situácia dovolí otvoriť 2. stupeň ZŠ po prázdninách, bude pre 2. stupeň platiť podmienka negatívneho testu rodiča a žiaka v 7-dňovej frekvencii. Dávame do pozornosti možnosť využiť pre žiakov kloktacie testy na škole. Aby ich mohla škola použiť na testovanie konkrétneho žiaka, je potrebný súhlas zákonných zástupcov žiaka (vyplnením oboch formulárov nižšie). Prosíme rodičov, aby do pondelka 29.3.2021 doručili škole vyplnené formuláre (osobne alebo poštou). Pozn.: Kloktacie testy sú určené výhradne žiakom 2. stupňa (nie rodičom ani zamestnancom školy). 1. formulár: Súhlas    2. formulár: Zber

   

 • Otváranie 9. ročníka nie je v súlade s rozhodnutím ministra školstva

  Napriek úprimnej snahe otvoriť aspoň 9. ročník, nebude to možné. Dostali sme vyjadrenie zo stránky ministerstva školstva ucimenadialku.sk, podľa ktorého deviaty ročník otvoriť nemôžeme, nakoľko by to bolo v rozpore s aktuálnym rozhodnutím ministra školstva. Školy sa riadia celoslovenským COVID automatom, nie regionálnym. Na základe uvedeného 9. ročník pokračuje dištančne. Za pochopenie ďakujeme a za mylnú informáciu o otváraní sa ospravedlňujeme. 

 • Usmernenie k používaniu respirátorov a rúšok
 • Pripomenutie rodičom žiakov učiacich sa prezenčne.

  Dovoľujeme si pripomenúť, že v prípade výskytu pozitivity na COVID-19 v rodine resp. blízkom okolí žiaka, vzdelávajúceho sa prezenčne, nesmie takýto žiak pokračovať v prezenčnom vyučovaní a je potrebné bezodkladne (okrem svojho lekára) informovať o tom aj školu, aby sa mohli podniknúť ďalšie opatrenia a kroky k zabráneniu šírenia ochorenia.

 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

  Informačný materiál na stiahnutie: Sčítanie

 • Voľno žiakom 4.a triedy z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona a v súlade s rozhodnutím ministra školstva bude riaditeľom školy s platnosťou od 15.3.2021 udelené voľno všetkým žiakom 4.a triedy. Voľno sa udeľuje do doby, kým nebudú známe výsledky testovania žiaka s podozrením na ochorenie COVID-19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančné vyučovanie.

 • Pripomenutie rodičom žiakov 1.stupňa a zamesntancom školy

  Dovoľujeme si pripomenúť zákonným zástupcom žiakov, zaradených na prezenčné vyučovanie, ako aj zamestnancom školy, pracujúcim prezenčne, že po uplynutí 7 dní od posledného negatívneho testovania na COVID-19 je potrebné znova absolvovať testovanie na toto ochorenie s negatívnym výsledkom. Čestné vyhlásenia so súhlasmi sú zverejnené nižšie. Pripomíneme tiež, že osobám bez platného negatívneho testu (okrem aktuálne platných výnimiek) nie je umožnené vchádzať do priestorov školy. 

 • Na stiahnutie
 • Zasadacie poriadky školského autobusu

  V záujme väčšej ochrany zdravia majú žiaci vyhradené vlastné miesto v autobuse podľa zasadacích poriadkov.

  Upozorňujeme, že vstup do autobusu bude umožnený iba žiakom, ktorí odovzdajú čestné vyhlásenie rodiča s prílohou.

  zasadaci-poriadok-Kolinany-Zirany.xls

  zasadaci-poriadok-Kostolany-Ladice-Neverice.xls

   

 • Cestovný poriadok

  školského autobusu platný počas mimoriadnej situácie od 8. marca 2021

  CP_skolskeho_autobusu_od_8.marca_2020.xlsx​​​​​​​

 • Návrat žiakov 1. stupňa do školy od 8. marca 2021

  Kto môže byť zaradený na prezenčné vyučovanie?

  Každý žiak 1. stupňa, ktorého aspoň jeden z rodičov, žijúci s ním v spoločnej domácnosti odovzdá škole čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní negatívneho testu na COVID-19, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu, Test nesmie byť starší ako 7 dní. Po uplynutí 7 dní sa počas aktuálnej epidemiologickej situácie predkladá nové vyhlásenie s prílohou.

  Podľa aktuálnych nariadení je čestné vyhlásenie rodiča (s prílohou) a jeho súhlas so spracovaním osobných údajov podmienkou zaradenia žiaka na prezenčné vyučovanie. Žiak, ktorého rodič túto podmienku nesplní, bude mať ospravedlnenú neúčasť na prezenčnom vyučovaní. Potrebné tlačivo na stiahnutie sme zverejnili nižšie.

 • Covid automat

  Čo znamenajú farby v covid-automate pre školu? Môžete si prečítať na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-15-02-2021-opatrenia

   

strana: