Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
 • Pozitivita na COVID-19 v 5. ročníku potvrdená PCR testom

  Triedy 5a a 5b a dvaja žiaci zo 6b ostávajú v karanténe. Bližšie informácie poskytneme cez EduPage po doručení rozhodnutia od RUVZ v Nitre.

 • Voľno žiakom 5a a 5b od 16.9.2021

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona a v súlade s rozhodnutím ministra školstva bude riaditeľom školy s platnosťou od 16.9.2021 udelené voľno všetkým žiakom 5a a 5b triedy. Voľno sa udeľuje do doby, kým nebudú známe výsledky PCR testovania žiaka s pozitívnym Ag testom na ochorenie COVID-19. V prípade potvrdenia pozitivity budú všetky blízke kontakty v karanténe podľa aktuálnych pravidiel. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančné vyučovanie. 

 • Ako sa orientovať v pravidlách? Kedy a na koľko ide žiak do karantény?

  Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej fb stránke prehľadnú tabuľku

 • Papierová ospravedlnenka od lekára

  V prípade absencie dlhšej ako 5 dní je potrebné potvrdenie od lekára. Nakoľko škola už nepoužíva papierové žiacke knižky, v ktorých sa ospravedlnenka nachádzala, zverejňujeme tlačivo, ktoré je v prípade návštevy lekára potrebné predložiť na potvrdenie.

  Ospravedlnenka  - opravené tlačivo (doplnené o meno žiaka)

 • Výsledky domácich samotestov

  môžete pohodlne nahlasovať škole cez EduPage.

  Cesta: štart → žiadosť/vyhlásenie → domáci Ag test - výsledok.

 • Preberanie samotestov na COVID-19

  Rodičia, ktorí si objednali samotesty pre žiakov (elektronicky, mailom alebo telefonicky) môžu si ich prísť prebrať do školy v nasledovných terímnoch od pani zástupkyne Hornáčkovej: 

  31.8.2021 (utorok) do 16:00

  1.9.2021 (streda) 8:00 - 12:00

  2.9.2021 (štvrtok) 8:00 - 10:00

  3.9.2021 (piatok) 13:00 - 15:30

  Link na slovenský návod

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  bude vo štvrtok 2. 9. 2021 o 8:40. Pripomíname, že je potrebné mať so sebou vyhlásenia o bezpríznakovosti, ak ste vyhlásenie nepodali cez EduPage. Predpokladané ukončenie: 9:30.

  Školský autobus v prvý deň (2.9.2021) pôjde do školy nasledovne: začína v Kostoľanoch p. Tr. z konečnej 7:30, z Kolíňan ide z konečnej o 7:55 a zo Žirian ide z konečnej o 8:15. Späť pôjde: Do Kostolian p. Tr. o 9:35,  do Kolíňan o 10:05 a do Žirian o 10: 20 (časy zo školy sú približné)

  Pravidelný cestovný poriadok školského autobusu je na stiahnutie tu: CP od 3. sept. 2021, ktorý nájdete aj v záložke "Školský autobus".

  Zasadacie poriadky v šk. autobuse tu: kostolany2122.xls   kolinany2122.xls   zirany2122.xls

 • Možnosť podať vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka aj cez rodičovské EduPage konto.

  Rodičia, ktorí majú aktívne edupage konto, môžu namiesto papierovej formy vyhlásenia o bezpríznakovosti (zverejnené nižšie) podať toto vyhlásenie elektronicky - zopár kliknutiami cez svoje rodičovské konto.

  Cesta: štart - žiadosť/vyhlásenie - písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - zadáte aktuálny dátum a kliknete na "podať" alebo "uložiť". Triedny učiteľ musí potom ešte vyhlásenie akceptovať. Tým bude povinnosť splnená a ušetríme papier a čas. 

 • Tlačivá na stiahnutie - vyhlásenia a podmienky vstupu do školy

  Ministerstvo školstva zverejnilo na svojich stránkach nasledovné tlačivá pre žiakov a návštevníkov školy, potrebné k vstupu do priestorov školy:

  bezpriznakovost.docx  - vyhlásenie podáva rodič žiaka pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení školskej dochádzky trvajúcom 3 a viac po sebe nasledujúcich dní

  bezpriznakovost_navstevnik_skoly.docx

  vynimka_z_karanteny.docx

  podmienky_vstupu.docx

  Prehlad_opatreni.docx

 • Zápisný lístok na stravovanie v ŠJ

  je možné stiahnuť si zo záložky na stiahnutie (posledný riadok).

 • Učebné pomôcky na školský rok 2021/22

  Zoznam učebných pomôcok na školský rok 2021/22 je zverejnený v záložke učebné pomôcky.

 • Skrátený termín na nahlasovanie záujmu o domáce samotesty

  Okresný úrad v Nitre odbor školstva oznámil škole, že kvôli obmedzenému počtu samotestov, je potrebné nahlásiť záujem čím skôr, aby boli požiadavky školy naplnené. Preto prosíme rodičov, ktorí majú ešte záujem, aby nám ho nahlásili ešte dnes 24. 8. 2021 do večera do 18:00 h. Po tomto termíne škola nahlási počet samotestov na Okresný úrad. Ďakujeme

 • Rodičovské konto EduPage a nahlasovanie záujmu o bezplatné domáce samotesty.

  Rodičovské konto v EduPage slúži nielen na sledovanie prospechu žiaka prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, ale aj na komunikáciu školy s rodičmi, umožňuje prihlasovanie na školské akcie, hlasovanie v anketách školy a má mnoho ďalších možností.

  Ešte pred začiatkom tohto školského roka Vám umožní nahlásiť svoj záujem o domáce samotesty na COVID-19, o ktorých sme informovali nižšie. Záujem budete mať možnosť nahlásiť cez svoje rodičovské kontá v čase od 22.8.2021 20:00 do 25.8.2021 23:55. Ak rodičovské konto nemáte aktivované, môžete nám nahlásiť svoj záujem aj na info@zsjelenec.sk najneskôr do 25.8. večer. Nezabudnite, prosím, uviesť svoje meno, meno svojho dieťaťa a triedu v tomto školskom roku a vyjadriť svoj záujem: mám záujem o domáce samotesty. Ak záujem nemáte, nemusíte robiť nič. Ďakujeme.

 • Dobrovoľné bezplatné domáce samotestovanie žiakov

  Ministerstvo školstva poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú všetci žiaci (zaočkovaní, nezaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19) pokiaľ ich rodičia prejavia záujem. Testovanie je dobrovoľné a bezplatné. Nahlasovanie záujmu o samotestovacie balíčky bude od 23.8.2021 do 25.8.2021 do konca dňa.

  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Odporúča sa realizovať samotestovanie v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

   

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  V posledný školský deň sme sa rozlúčili s ďalším (náročným) školským rokom 2020/2021. Po príhovore pána riaditeľa nasledoval príhovor pani kultúrnej referentky. Vyhlásili sme žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním, následne boli vyhlásení úspešní riešitelia súťaží a olympiád, na záver sme vyhodnotili zber papiera, ktorý sa konal tento rok už druhýkrát. Všetkým, ktorí prispeli do zberu papierom ĎAKUJEME. Napokon triedni učitelia odovzdávali žiakom v triedach vysvedčenia, odmeny a pochvaly. Všetkým želáme pekné prázdniny plné oddychu a vidíme sa v septembri, veríme, že už bez výraznejších opatrení...

 • Rozlúčková slávnosť deviatakov

  Aj napriek opatreniam sa mohli v predposledný deň školského roka rozlúčiť s nami žiaci deviateho ročníka. Žiakom prajeme v ďalšom štúdiu veľa šťastia a mnoho úspechov v živote.

 • Ochrana života a zdravia

  Dňa 25.06.2021 sa opäť konalo na našej škole účelové cvičenie formou stanovíšť. Navštívil nás aj Dobrovoľný hasičský zbor z Jelenca. Žiaci si nacvičili ošetrovanie rán, zlomenín, prvú pomoc, beh cez prekážky a iné zaujímavé aktivity. Úlohy boli bodované, najlepšie triedy získali ocenenie.

 • Od 24.6.2021 končia žiaci 5. vyučovacou hodinou

  Šiesta vyučovacia hodina od štvrtka 24.6.2021 (vrátane) nebude. Školské autobusy budú zo školy chodiť nasledovne: Kolíňany - 12:25, Žirany - 12:45, Kostoľany p. T. - 13:05. 

 • Zber papiera končí

  Papier je možné priniesť posledný krát v stredu 23.6.2021 popoludní. Všetkým, ktorí sa zapojili do tradičnej environmentálnej akcie školy, ďakujeme. 

 • Zber papiera

  Milí žiaci a rodičia, od pondelka 14.6.2021 začíname s každoročným zberom papiera.

  Zbierať je možné kancelársky papier, noviny, časopisy, výkresy a podobne. Kartón je treba baliť zvlášť. 

  Papier je možné nosiť ráno od 7:00 do 7:40 a popoludní od 13:00 do 14:40. Ukončenie zberu včas oznámime.

  Ďakujeme za Vašu spoluprácu a veríme, že aj tento rok bude zber rovnako úspešný ako v predchádzajúce roky. Počas zberu je povolený vjazd vozidiel s papierom do areálu školy.

strana: