Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
 • Mobilné telefóny v škole

  V poslednej dobe sme zaznamenali častejšie porušovanie školského poriadku týkajúce sa mobilných telefónov. Preto pripomíname ustanovenia školského poriadku súvisiace s mobilnými telefónmi. Dôvodom týchto opatrení v školskom poriadku je zabraňovať kyberšikane, zhotovovaniu obrazových alebo zvukových záznamov bez súhlasu dotknutých osôb a tiež predchádzať závislostiam na mobilných telefónoch, ktoré sa u detí ľahko vytvárajú.

   5. Mobilné telefóny

     a) Žiakom sa zakazuje nosenie mobilných telefónov, tabletov a všetkých typov prehrávačov do školy a na školské podujatia. Žiaci môžu pri vyučovaní využívať len školské tablety podľa pokynov vyučujúcich.

     b) S mobilným telefónom, tabletom alebo prehrávačom žiak nesmie nastúpiť ani do školského autobusu ani ho priniesť do školy alebo na podujatia organizované školou.

     c) V prípade, ak nastane situácia, že rodič výnimočne a nevyhnutne potrebuje, aby bol so svojim dieťaťom v mobilnom spojení po skončení vyučovania a opustení školy a školského autobusu, je možné využiť časovo obmedzenú výnimku, o ktorú rodič musí požiadať písomne triedneho učiteľa alebo vedenie školy. Následne škola takúto výnimku udelí alebo neudelí. Po udelení takejto výnimky môže mať žiak mobilný telefón v škole, ktorý ale musí byť vypnutý. Táto výnimka sa spravidla udelí na jeden deň. V prípade zneužitia tejto výnimky žiakom, nebude v budúcnosti žiakovi podobná výnimka udelená.

     d) Porušenie zákazu nosenia mobilných telefónov tabletov a prehrávačov do školy sa považuje za závažné porušenie ŠP a žiakovi môže byť za ňu udelené výchovné opatrenie. V prípade opakovaného porušenia tohto zákazu môže byť žiakovi znížená známka zo správania.

 • Aktuálne tlačivá na vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Zákonný zástupca (žiak): bezinfekcnost_zak_zastupca

  Zamestnanec: bezinfekcnost_zamestnanec

  Návštevník školy: bezinfekcnost_navstevnik

  Na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v škole naďalej platí, že zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac na 5 za sebou nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú).

  Po absencii v škole trvajúcej 3 a viac dní (vrátane víkendu alebo sviatku), je žiak povinný prísť do školy s novým vyhlásením o bezinfekčnosti.

  Zamestnanec školy sa tiež preukazuje novým vyhlásením o bezinfekčnosti po absencii v zamestnaní trvajúcej 3 a viac dní (vrátane víkendu a sviatku).

 • Skrátené vyučovanie

  na 5 vyučovacích hodín bude v piatok 4.6.2021. Školský autobus pôjde po vyučovaní o 50 min skôr ako zvyčajne. 

 • Lúčime sa

  Základná škola sa lúči so starostom obce Jelenec. Rodine a všetkým blízkym vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť. Ďakujeme pán starosta. Odpočívajte v pokoji. 

 • Rozhodnutia o prijatí / neprijatí do 1. ročníka ZŠ

  budú k dispozícii na osobné prevzatie zákonnými zástupcami v škole (u tajomníčky) v dňoch 17.5.-19.5.2021 v čase od 7:45 do 15:00. Rozhodnutia, ktoré si zákonní zástupcovia neprevezmú osobne, budú zákonným zástupcom doručené na adresu trvalého bydliska doporučene poštou.

 • Školské vyučovanie od 10.5.2021

  Nový rozvrh, platný od 10.5.2021 je zverejnený. Žiaci majú plný počet hodín podľa učebných plánov. Malé úpravy súvisia s obmedzením spájania žiakov z rôznych tried, aby bolo ľahšie dohľadávanie úzkych kontaktov v prípade výskytu ochorenia. 

  Cestovný poriadok školského autobusu platí rovnaký ako v septembri 

  CP_sk_autobusu_od_10.maja_2021.xlsx

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Nové tlačivá zverejnené na stránke ministerstva školstva: 

  Pre zákonných zástupcov: bezinfekčnosť-žiak

  Pre zamestnancov: bezinfekčnosť-zamestnanec

   

   

 • Aktuálne pravidlá pre budúci týždeň

  Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej stránke infografiku pre ružové okresy (aj pre okres Nitra):

   

 • Zmena od 29.4.2021. Do školy bez testov.

  Od zajtra (29.4.2021) platí nová vyhláška UVZ SR, podľa ktorej žiaci 1. aj 2. stupňa (okrem okresov, kde to nariaďuje regionálny COVID automat) nepotrebujú na vstup do školy negatívny test na COVID-19. Ani negatívny test zákonného zástupcu sa podľa slov ministra školstva už nebude vyžadovať. Od 3.5.2021 bude stačiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Všetky hygienické pravidlá a opatrenia ostávajú zachované.

 • Dištančné vzdelávanie

  pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania, budú naďalej zabezpečovať vyučujúci jednotlivých predmetov prostredníctvom EduPage, cez emaily a podobne formou študijných materiálov, prezentácií a dištančných úloh pre žiakov. 

 • Prvé skúsenosti s kloktaním. Všetky vzorky negatívne

  Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorých rodiča využili možnosť testovania žiakov kloktaním už absolvovali prvé "kloktanie". Všetko prebehlo podľa organizačných pokynov zverejnených nižšie. Odber si robili žiaci v kľude sami bez stresu z paličky. Sami vzorku aj zabalili do bezpečnostného obalu. Hoci sa používa názov "kloktanie", ide o jednoduchý výplach ústnej dutiny. Výsledky z firmy, ktorá testovanie zabezpečuje, dostali rodičia žiakov prostredníctvom mailu. Škola dostala oznámenie o celkovom počte pozitívnych resp. negatívnych vzoriek. Všetky vzorky boli negatívne.

 • Prezenčné vyučovanie od 26.4.2021

  Od 26.4.2021 do 7.5.2021 sa žiaci 2. stupňa vyučujú prezenčne podľa rozvrhu: 

  Rozvrh_adaptacne_obdobie_od_26.4.docx

  Cestovný poriadok školského autobusu pre dochádzajúcich žiaov:

  CP_skolskeho_autobusu_26.4-7.5.2021(1).xlsx

  Plán adaptačného obdobia:

  Plan_adaptacneho_obdobia_(ziaci).docx

  Pravidlá pre školy zo stránky ministerstva školstva:

  eduresized_pravidla_pre_skoly.png

  eduresized_pravidla-vysvetlivky.png

 • Kloktacie testy

  V týždni (19.4-23.4) sa budú testovať kloktaním iba žiaci, ktorí už nastúpili do školy (žiaci 8. a 9. ročníka), ktorých rodičia dali škole písomný súhlas.

  Ostatní žiaci (5.-7.ročníka), ktorí nastupujú do školy v pondelok 26.4.2021, musia prísť prvýkrát do školy s platným negatívnym testom. Kloktaním v škole sa môžu následne testovať žiaci (ktorých rodičia dali škole písomný súhlas) až v týždni, kedy už budú v škole (26.4-30.4).

 • Organizačné pokyny ku "kloktaniu" žiakov 2. stupňa

  Organizacne_pokyny-kloktanie.docx

  Letak_navod_na_pouzitie.pdf

  Informacny_letacik.pdf

  Upozorňujeme, že podľa platných nariadení, pre školy naďalej platí 7-dňová frekvencia testovania bez ohľadu na zaradenie okresu v COVID automate.

   

 • Prvý týždeň adaptačného obdobia - informácie pre žiakov na stiahnutie
 • Na stiahnutie

  vuhlasenie_o_bezinfekcnosti_zakonny_zastupca_11a.docx - pre 1. stupeň

  vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_zakonny_zastupca_a_ziak_8a.docx - pre 2. stupeň

  vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_zamestnanec.docx - zamestnanci​​​​​​​

  informacie_pre_dotknute_osoby.docx​​​​​​​

  Poznámka: Negatívne testy resp. platné výnimky stačí dať k nahliadnutiu povereným pedagogickým zamestnancom alebo priložiť ich kópiu, podľa toho ako to rodičovi vyhovuje.

 • Nástup na prezenčné vzdelávanie 19.4.2021 a od 26.4.2021

  Prezenčne sa od 19.4.2021 môžu vzdelávať žiaci 8. a 9. ročníka a od 26.4.2021 žiaci 5.-7.ročníka, u ktorých je splnená podmienka preukázania sa platným negatívnym testom na COVID-19 resp. platnou výnimkou u žiaka a jeho zákonného zástupcu (pre školy platí 7-dňová frekvencia bez ohľadu na regionálny COVID automat). Pred nástupom do školy je teda potrebné testovanie. Po nástupe do školy budú žiaci, ktorých rodičia dali písomný súhlas, testovaní kloktacími testami v škole. Rodič sa preukazuje naďalej negatívnym testom v 7-dňovej frekvencii, rovnako aj žiak, ktorý nebude testovaný kloktaním. Formuláre na čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov  je na stiahnutie nižšie. Žiak bude mať ospravedlnenú absenciu, len ak zákonný zástupca jeho neprítomnosť riadne nahlási a žiak bude doma spolupracovať s vyučujúcimi a vypracovávať zadané úlohy. Ak si svoju povinnosť zákonný zástupca v priebehu 5 dní školského vyučovania nesplní, tak bude neprítomnosť žiaka neospravedlnená a škola je povinná hlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na ÚPSVAR SR.  

 • Zápis do 1. ročníka spustený

  1. Ak si želáte zapísať dieťa vyplnením online dotazníka na našej stránke, môžete tak urobiť klinutím na odkaz: zápis do 1. ročníka, resp. na záložku, ktorú nájdete v ľavom stĺpci. 

  2. Ak dávate prednosť papierovej forme, môžete si vyzdvihnúť formulár v škole a následne ho poslať poštou alebo priniesť osobne. Ak si viete formulár stiahnuť a vytlačiť, je Vám k dispozícii tu: zápis do 1. ročníka ZŠ

  Ak rodič na základe oporúčaní chce odložiť povinnú školskú dochádzku, škola už nemá právo rozhodovať o odklade. Rodič musí požiadať materskú školu o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní, ktoré je od 1.9.2021 povinné. Ak žiadate o povolenie plniť školskú dochádzku mimo územia SR: ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR.docx


 • Nové rozhodnutie ministra školstva

  Podľa najnovšieho rozhodnutia ministra školstva sa s najväčšou pravdepodobnosťou obnoví vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka od 19.4.2021 a od 26.4.2021 aj pre žiakov ostatných ročníkov 2. stupňa. Nábeh na prezenčné vyučovanie bude v tzv. adaptačnom režime. Škola je povinná vypracovať plán (2-týždňového) adaptačného obdobia, počas ktorého sa žiaci nebudú hodnotiť známkami a adaptujú sa postupne na prezenčné vyučovanie bez zbytočných stresov. O konkrétnej podobe adaptačného plánu a organizácii obnovenia prezenčného vyučovania vás budeme informovať.

   

 • Školská dochádzka od 12.4.2021 podľa nového manuálu

  Prezenčné vyučovanie je iba pre žiakov 1. stupňa. Dochádzka žiaka je podmienená platným negatívnym testom zákonného zástupcu na COVID-19 (7-dňová frekvencia) . V prípade, že zákonný zástupca nemá platný negatívny test (alebo platnú výnimku), žiak sa na prezenčnom vyučovaní nezúčastňuje. Žiak bude mať ospravedlnenú absenciu, len ak zákonný zástupca jeho neprítomnosť riadne nahlási a žiak bude doma spolupracovať s vyučujúcimi a vypracovávať zadané úlohy. Ak si svoju povinnosť zákonný zástupca v priebehu 5 dní školského vyučovania nesplní, tak bude neprítomnosť žiaka neospravedlnená a škola je povinná hlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na ÚPSVAR SR.  

strana: