Základná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec

Prihlásenie
Novinky Kontakt Rozvrh Fotoalbum O škole Predmety Magyar Tagozat
 • Aj budúci týždeň bude škola zatvorená

  Podľa práve aktualizovaného COVID automatu je od 15. 2. 2021 náš okres v čiernej farbe. Školy v takýchto okresoch musia ostať zatvorené. Vyučovanie pokračuje naďalej dištančne. 

 • Škola zostáva zatvorená

  Oznamujeme Vám, že na základe uznesenia bezpečnostnej rady okresu Nitra, zostáva škola naďalej zatvorená, vyučovanie bude pokračovať dištančne.

 • Testovanie v KD v Jelenci v určenom čase.

  Testovanie na COVID19 (v sobotu 6.2.2021) v Jelenci je upravené časovým harmonogramom, ktorý je zverejnený na stránke obce Jelenec

  https://www.jelenec.sk/navstevnik/aktuality/testovanie-v-jelenci-981sk.html

 • Návrat žiakov do školy od pondelka 8.2.2021

  sa podľa informácií ministra školstva týka žiakov 1. stupňa. Umožnený bude tým deťom, u ktorých sa aspoň jeden z rodičov bude vedieť preukázať platným negatívnym testom na COVID19 (žiaci sa testovať nemusia). Testovanie môžu rodičia a zamestnanci školy absolvovať na ktoromkoľvek odberovom mieste. Obec Jelenec zabezpečí testovanie vo vlastnom MOM v sobotu 6.2.2021. Zákonným zástupcom žiakov z iných obcí odporúčame prioritne využiť testovanie v mieste ich bydliska.  

 • Výpis hodnotenia za 1. polrok

  Vážení rodičia, výpisy polročného hodnotenia Vám boli zaslané elektronicky do Vašich kont v školskom informačnom systéme EduPage. Prosíme Vás, aby ste tieto výpisy vo Vašom rodičovskom konte podpísali (potvrdili kliknutím), aby sme mali prehľad o tom, kto výpis prebral. Za spoluprácu ďakujeme. 

 • Vysvedčenie za 1. polrok školského roka 2020/21

  Na základne usmernenia ministra školstva bude výpis vysvedčenia za 1. polrok zaslaný elektronicky prostredníctvom školského informačného systému Edupage do rodičovského konta žiaka.

  Prosíme rodičov, ktorí si ešte rodičovské kontá neaktivovali, aby tak urobili. Prihlasovacím menom je mail rodiča, ktorý poskytol škole. Ak pri prvom prihlásení klikne na text, že nevie svoje heslo, bude mu vygenerované a dostane ho do svojho mailu.

  Rodičom, ktorým nebude možné elektronický výpis zaslať, bude doručený poštou. 

 • Vyučovanie od 11. 1. 2021 pokračuje dištančne

  Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v SR a zvlášť v nitrianskom okrese, bude vyučovanie pre všetkých žiakov organizované dištančnou formou. V prípade zmeny budete včas informovaní. Držme si palce, aby sa po opatreniach situácia postupne zlepšovala.

 • Pokojné prežitie sviatkov a šťastný nový rok

  želáme všetkým svojim žiakom, ich rodinám a tiež všetkým zamestnancom školy.

  Čas okolo Vianoc býva vždy príležitosťou na malé zamyslenie sa nad tým, aký rok sme práve prežili. Tento bol rozhodne iný ako všetky pred ním. Mnohí na dlhé týždne stratili možnosť tráviť čas v škole, žiaci sa nestretávali s kamarátmi, zamestnanci s kolegami. Vzťahy sa oslabili. Tento čas je príležitosťou, aby sme sa ubezpečili, že napriek všetkému na seba myslíme, aby sme si zaželali príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov a do nového roku veľa zdravia a nádej, že sa všetko postupne vráti do normálu a každý bude môcť prežiť v zdraví šťastný a úspešný nový rok.

   

 • Návrat do škôl 2021 - dotazník pre rodičov cez EduPage

  18. 12. 2020. Podľa manuálu ministerstva školstva v prípade, že v okrese bude nepriaznivá epidemiologická situácia, bude návrat do školy pre 2. stupeň možný iba pre žiakov s negatívnym výsledkom testovania ak ich podiel bude 60 - 100%. Preto prosíme zákonných zástupcov žiakov o hlasovanie v dotazníkovom prieskume, ktorý zverejníme v systéme EduPage. Rodičia, ktorí nemajú účet na EduPage budú oslovení triednymi učiteľmi. Prosíme o vyjadrenie ešte dnes, hneď ako Vám bude dotazník cez EduPage účet doručený. Ďakujeme.

 • Voľno žiakom 4.a triedy z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona a v súlade s rozhodnutím ministra školstva bude riaditeľom školy s platnosťou od 14.12.2020 udelené voľno všetkým žiakom 4.a triedy. Voľno sa udeľuje do doby, kým nebudú známe výsledky testovania žiaka s podozrením na ochorenie COVID-19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančné vyučovanie.

 • Voľno žiakom 2.b triedy z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19

  Oznamujeme Vám, že v zmysle §150, ods. 5 školského zákona a v súlade s rozhodnutím ministra školstva  bude riaditeľom školy s platnosťou od 8.12.2020 udelené voľno všetkým žiakom 2.b triedy.  Voľno sa udeľuje do doby, kým nebudú známe výsledky testovania žiaka s podozrením na ochorenie COVID-19. Žiaci počas tohto obdobia prechádzajú na dištančné vyučovanie.

 • Zmena e-mailovej adresy školy

  Dovoľujeme si upozorniť na zmenu e-mailovej adresy školy.

  Nová adresa školy je:

  zsjelenec@zsjelenec.sk

 • Vyhlásenia o bezinfekčnosti na stiahnutie (aktualizácia zo 6.12.2020)
 • Vzdelávanie žiakov 2. stupňa

  V prieskume týkajúceho sa návratu žiakov 2. stupňa do školy ešte v mesiaci december 2020 (za podmienok, ktoré boli zverejnené), prejavilo záujem o obnovenie prezenčného vyučovania celkovo 19% rodičov žiakov 2. stupňa. Na základe tohto prieskumu, pre nízky záujem a po zvážení všetkých okolností, rozhodol zriaďovateľ školy pokračovať v dištančnej forme vzdelávania žiakov 2. stupňa našej školy. 

 • Možnosť otvoriť 2. stupeň školy ešte v decembri 2020

  Rozhodnutím ministra školstva je možné obnoviť prezenčné vyučovanie na 2. stupni ZŠ ešte v decembri za predpokladu, že sa žiaci, ktorí sa vrátia do školy (a tiež aspoň jeden z rodičov žiaka), preukážu platným negatívnym testom na COVID-19, respektíve sa zúčastnia testovania, ktoré má zabezpečiť zriaďovateľ v spolupráci so školou, ak sa tak rozhodnú a podmienky to dovolia. Nakoľko nejde o jednoduchú záležitosť, prosíme rodičov o vyjadrenie, či majú za daných podmienok záujem o návrat detí do školy v ešte v tomto mesiaci. Svoj prípadný záujem prejavte prosím hlasovaním cez EduPage účty, kam Vám zašleme otázku. Ďakujeme za spoluprácu. Pozn. Dištančné vzdelávanie bude naďalej zabezpečené, či už sa druhý stupeň otvorí alebo nie.

 • Rozvrh dištančného vyučovania pre triedy s VJM - zmena

  Zmenený rozvrh: online_orarend_(2).docx​​​​​​​


 • Nové informácie na stránke MAGYAR TAGOZAT (maďarské oddelenie)

  Pre rodičov a žiakov s VJM pribudli nové informácie na stránke MAGYAR TAGOZAT (v hornej lište). Stránka sa bude postupne ďalej aktualizovať. 

 • NP PoP II na našej škole

  Informácie o realizovaní projektu: Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II nájdete na našich stránkach: 

  NP PoP II

  školský psychológ

  Ďaľšie informácie budú postupne pribúdať

   

 • iBobor

  V mesiaci november  2020 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, ktorej sa celkovo zúčastnilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl.
  Z našej školy sme mali celkovo 17 úspešných riešiteľov tejto súťaže zameranej na informaticko-komunikačné technológie, pričom dvaja naši žiaci  skončili na prvom mieste v rámci Slovenskej republiky.
  Všetkým žiakom (43), ktorí sa do súťaže zapojili gratulujeme.

  V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

 • Prezenčné vyučovanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

  Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu škola zabezpečuje prezenčné vyučovanie v skupinách po 5 žiakov vždy vo štvrtok a piatok po 6 hodín formou vypracovávania dištančných zadaní pod vedením učiteľa. Žiaci si na prezenčné vyučovanie prinesú učebnice, resp. pracovné zošity a zošity z predmetov podľa tohto rozpisu:

  Štvrtok: SJL, MJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN

  Piatok: MAT, INF, FYZ, CHE, GEG, BIO

   

strana: